Algemene voorwaarden Lalief
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de webshop van Lalief

Artikel 1: Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen Lalief en de klant. 
2. Door bij Lalief een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Lalief.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van ander algemene voorwaarden uitgesloten. 
4. Lalief heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten 
1. Alle aanbiedingen van Lalief zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is. 
2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Lalief van de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail door Lalief. 

Artikel 3: Prijzen en betalingen 
1. De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten. 
2. Betaling kan geschieden door middel van iDeal, PayPal, Bancontact of overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer: NL53 KNAB 0258 7311 25 t.n.v. Lalief te Klarenbeek. Je ontvangt je product als de betaling is geschied. 

Artikel 4: Levering 
1. Bij leveringen binnen NL worden er geen verzendkosten gerekend.
2. Bij leveringen in het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant. 
3. Lalief streeft ernaar de producten binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen via PostNL. Bij het niet op tijd bezorgen door PostNL kan Lalief niet aansprakelijk worden gesteld. 
4. Lalief is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat Lalief toch aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximaliseerd tot het orderbedrag. 
5. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Het bezorgadres is het adres dat door Lalief in de bevestigingsmail wordt vermeld. 
6. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Lalief zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen. 

Artikel 5: Overmacht 
Lalief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld door Lalief en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt. In geval van overmacht kan de klant Lalief niet aansprakelijk stellen. 

Artikel 6: Ruilen en retourneren 
1. Lalief doet er alles aan om de klant via de website te informeren over haar producten. Wil je een artikel toch retourneren, mail dan binnen 14 dagen naar info@lalief.nl om het product te retourneren of te ruilen. 
2. Gepersonaliseerde producten en maatwerk kunnen niet worden geretourneerd.
3. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren. 
4. Is het product beschadigd door toedoen van Lalief, dan dient de klant hier binnen drie werkdagen na verzenden melding van te doen, door te mailen naar info@lalief.nl. 
5. Indien er een fout is gemaakt door Lalief, zullen aankoopbedrag en verzendkosten binnen zeven werkdagen aan de klant worden teruggestort. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 
Alle door Lalief geleverde producten blijven eigendom van Lalief totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 8: Garantie 
Als een artikel gebreken vertoont, zal Lalief het product ruilen of repareren. Als het product niet kan worden geruild of gerepareerd, kan de klant het artikel retourneren. Indien dit het geval is, mail dan binnen 3 dagen naar info@lalief.nl om het product te retourneren of te ruilen. Het orderbedrag zal dan binnen 7 dagen na ontvangst, worden teruggestort. 

Artikel 9: Klachten en aansprakelijkheid 
1. Voor verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door Lalief. Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de klant dit kenbaar maken via e-mail: info@lalief.nl. Lalief zal binnen zeven werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren. 
2. Lalief zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt Lalief maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren. 
3. Lalief is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het product. 
4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. 
5. Lalief is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of aan derden. 

Artikel 10: Privacy 
Op de website van Lalief wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onze privacy verklaring.

Artikel 11: Copyright 
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Lalief. 

Artikel 12: Toepassing recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lalief partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. 

Lalief
Lienke Bergman, Scherpenberg 30A, 7381AH, Klarenbeek 
Kamer van Koophandel nummer: 74281615
BTW nummer: NL002331924B65